Nyheter

Dags att söka visionsmedel

Nu är det snart dags för en ny bedömning av ansökningar om visionsmedel.
Nytt för denna gång, är att upp till 100 000 kronor kan beviljas en enskild ansökan.

Genom kommunstyrelsebeslut, är det alltså nu möjligt för ett projekt i visionens anda att få upp till 100 000 kronor utan att det rör sig om ett samarbetsprojekt med flera aktörer.

Utöver vissa grundläggande kriterier som att det ska finnas en lokal koppling hos den som söker, är kravet att idén, om den förverkligas, är i linje med kommunens vision:

”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.”

Såväl privatpersoner som företag och föreningar, är välkomna att söka. Samarbetsprojekt med flera aktörer ses extra positivt på liksom om resultatet kan komma många till del kostnadsfritt.

Den som är under 30 år och bedriver forskning eller forskningsförberedande studier på universitetsnivå i ett ämne i visionens anda, kan också söka medel. Här kan man få upp till 10 000 kronor. Också här gäller att man måste ha en koppling till Tomelilla.

Ansökningarna kommer bedömas av representanter från det lokala förenings- och näringslivet, samt de fyra ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU. Det är också KSAU som därefter tar det formella beslutet.

Den som behöver stöd med att formulera sin idé till en ansökan, kan ta kontakt med kommunens kontaktcenter Tomelilla direkt. 10 april är sista dagen för ansökan om man vill få sin bedömd nu i vår, närmare bestämt 4 maj. Ansöka kan man göra direkt på kommunens webb.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker