Nyheter

Dags att börja tänka på påsken

Julen är precis utrensad, men redan nu arbetar Tomelilla kommuns gatu- och parkenhet med påskdekorationer. Tidigare år har de ställt upp björkar med påskfjädrar på flera ställen i kommunen inför påsk. Men i år sker något nytt.

- Vi tyckte inte att det kändes bra ur miljö- och resurssynpunkt att vi skulle fälla björkar och klä dem med syntetiska fjädrar, och sen efter påsk kasta alltihop, säger Rasmus Simonsen, driftchef på Gata och park.

Efter lite funderande kom personalen på Gata och park på att man istället ska smycka kommunen inför påsk med stora färgglada påskägg av natursten. De stora stenarna, som väger cirka 500 kg styck, har kommit fram vid olika gräv- och prospekteringsarbeten i kommunen under senare år och har legat på ett upplag och väntat. Nu kommer de till användning.

Men först ska de målas i olika färger och mönster. De flesta stenarna målas av gatukontorets personal, men några stenar har körts till Västervångens förskola där barnen hjälper till med målningen. Man hoppas på sikt kunna involvera fler skolor i arbetet.

Totalt cirka 20 målade stenägg kommer att fördelas ut i Tomelilla och byarna. Och de målas med en putsfärg som förhoppningsvis gör att de kan återanvändas i många år. En av de som är med och målar är Malin Fransson, anläggare på Gata och park.

- Vi målar i de färger och mönster vi tycker passar till påsk. Men vi tar gärna emot idéer från kommunens invånare på färger och mönster de vill se på stenarna, säger Malin. Och har man idéer på helt andra miljövänliga och hållbara påskdekorationer så tar vi gärna emot tips på det också, fortsätter hon.

Rasmus Simonsen instämmer. Han förklarar att det är viktigt för gatukontoret att involvera invånarna i hur det ser ut på allmänna platser som gator och torg. Om man får vara med och tycka och tänka om hur det ska se ut på platsen där man bor så är chansen större att invånarna trivs och grejerna inte förstörs.

Har du idéer kring hur påskstenarna ska målas eller förslag på andra påskdekorationer så kan du mejla dina idéer till info@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

Se filmen från när stenäggen målas här.