Nyheter

Cykelväg längs villagatan

2019-06-13

Utbyggnad av cykelväg på den östra sidan av Villagatan, mellan Disponentgatan och Lindesborgsvägen. Det kommer även ske ett byte av vattenledningen på den här sträckan. Arbetet delas in i två etapper. Etapp 1 blir sträckan mellan Disponentgatan – Ingenjörsgatan och börjar v.24 och etapp 2 blir sträckan Ingenjörsgatan – Lindesborgsvägen och påbörjas under v.32.

Etapp 2 kommer beröra fastighetsägarna med in/utfarter mot Villagatan. Utfarterna kommer ändå att kunna användas som vanligt under hela byggskedet.

Det kommer finnas ett tillfälligt stopp- och parkeringsförbud på aktuell sträcka på Villagatans västra sida under pågående arbete.

För mer information se : Aktuella byggprojekt