Nyheter

Coronaviruset påverkar sommarens feriejobb

Tomelilla kommun erbjuder varje år feriearbeten till gymnasieungdomar, i åldern 16-18 år, som ett sätt för dem att ta sig in på arbetsmarknaden. I år rör det sig om cirka 70 tjänster under en tidsbegränsad period. Några av dessa påverkas nu av coronaviruset covid-19.

Viruset har klassificerats som riskklass 3 och det är förbjudet enligt Arbetsmiljöverket att låta minderåriga arbeta i miljöer där det kan finnas risk för kontakt med smittor som tillhör riskklass 3 eller 4.

Det betyder att minderåriga som har fått ett av kommunens feriearbeten inom vård och omsorg eller barnomsorg inte längre kan tas emot i verksamheten. Tomelilla kommun tittar nu på andra lösningar för dessa personer och alla ungdomar som berörs kommer att få information.

I första hand kommer kommunen omplacera ungdomen till en kommunal verksamhet som inte är inom vård och omsorg eller barnomsorg. I de fall där det inte är möjligt, kommer kommunen se över möjligheten att ha en praktikplats hos en privat aktör.

Förhoppningen är att kunna omplacera så många som möjligt. Information kommer ges till de berörda.

Kommunen ser just nu över hur detta eventuellt påverkar feriearbeten i andra områden än vård och omsorg och barnomsorg.

Läs mer om feriejobben här.