Nyheter

Corona-chatten är tillbaka

Chatta om corona med olika professioner inom kommunen, här på vår hemsida. Förhoppningen är att du som chattar ska få råd och stöd samt tips om var du kan vända dig. Du som chattar är anonym om du inte väljer att berätta vem du är och den du chattar med har tystnadsplikt. Chatten på tomelilla.se/coronachatt är öppen och syns de tider vi annonserar.


  Chatta med oss!

  Tisdag 10 november
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Marie Wendel och socialchef Camilla Andersson

  Fråga Eva-Marie Wendel och Camilla Andersson hur kommunen försöker förhindra att smitta sprids bland äldre med hemtjänst eller som bor på någon av de särskilda boendena. Hon kan också svara på frågor om till exempel hur en smittspårning fungerar på en arbetsplats inom vården.
  Tid: klockan 15-17


  Tisdag 17 november
  Näringslivschef Henrik Lundblad och näringslivsstrateg Daniel Jonsgården

  Berätta gärna för Henrik Lundbladoch Daniel Jonsgården hur det går för ditt företag just nu. Har det påverkats av pandemin? Har du kunnat nyttja de lättnader kommunen har satt in för stötta näringslivet i en tuff tid?
  Tid: klockan 15-17


  Tisdag 24 november
  Budget- och skuldrådgivare Anna-Carin Larsson

  Har du svårt att få ihop ekonomin på grund av coronapandemin? Har du fått minskad inkomst eller förlorat jobbet? Anna-Carin Larsson kan ge råd.
  Tid: klockan 15-17