Nyheter

Chatta med förtroendevalda i Tomelillachatten

Nu har du möjlighet att chatta med förtroendevalda politiker i Tomelilla kommun. Passa på att ställ frågor eller lämna synpunkter. Under ett antal onsdagar framöver finns nämndsordföranden tillgängliga för dialog i Tomelillachatten.

Först ut är kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C), som tar plats bakom tangentbordet onsdagen den 2 mars, klockan 18.00 till 20.00.

- Tomelillachatten är ett exempel på hur vi med hjälp av digitalisering kan öka tillgänglighet till kommunens service men ger även möjlighet till dialog och inflytande för kommunens invånare, säger Leif Sandberg.

Tomelillachatten är ytterligare en kanal som gör det möjligt för invånare att ställa frågor eller diskutera med olika verksamheter hos kommunen. Dialogen sker mellan dig och en person från Tomelilla kommun, i ett chattfönster på tomelilla.se. Framöver kommer det även bli möjligt att prata med andra verksamheter eller funktioner hos kommunen.

Du hittar Tomelillachatten på tomelilla.se/tomelillachatten

Vårens tillfällen, alla kl. 18:00-20:00

2/3 Kommunstyrelsen, Leif Sandberg (C)

Kommunstyrelsen arbetar med övergripande frågor. Det kan handla om näringslivsfrågor, regional infrastruktur, utvecklingsfrågor och sådant som inte hanteras av någon annan nämnd

9/3 Samhällsbyggnadsnämnden, Sander Dijkstra (M)

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens fastigheter, gator, parker och måltiderna som serveras på våra skolor och boenden.

16/3 Kultur- och fritidsnämnden, Alexander Verweij Svensson (M)

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för bland annat simskolor, kulturhuset, bibliotek, fritidsgården Soffta.

23/3 Familjenämnden, Charlotte Rosdala (C)

Familjenämnden ansvarar för skola, barnomsorg och socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

30/3 Byggnadsnämnden, Per Håkanson (C)

Inom byggnadsnämndens ansvarsområde ligger prövningar av bygglov, strandskyddsdispenser och liknande.

6/4 Vård och omsorgsnämnden, Marianne Åkerblad (M)

Vård och omsorgsnämnden är den nämnd som ansvarar för äldreomsorgen och stödet till invånare med funktionsvariation.