Nyheter

Nu påbörjar vi ombyggnaden av torget

I början av april är det byggstart för torgytan och cykelbanan på norra sidan av torget i centrala Tomelilla. Arbetet är en del i utvecklingen av Tomelilla centrum och cykelbanan ska binda ihop södra delen av Tomelilla, centrum och stationen på ett trafiksäkert sätt.

  • Arbetet påbörjas vecka 14 och beräknas vara klart till början av juni.
  • Arbetet med torgytan startar vecka 16.
  • Arbetet på Centralgatan startar v.22.
  • Berörda fastighetsägare kontaktas.
  • Framkomligheten på sträckan är begränsad under perioden. Det finns skyltning på plats om vad som gäller.
  • Under perioder kommer Norregatan, norra och södra delen av torget samt Centralgatan vara avstängd för trafik. Omledningsskyltning finnas på plats.

Läs mer om centrumutvecklingen här.