Nyheter

Byggstart för cykelbana – en del i utvecklingen av centrala Tomelilla

Nu startar byggnationen av en ny cykelbana för att binda ihop södra delen av Tomelilla, centrum och stationen på ett trafiksäkert sätt.

Ambitionen är att centrala Tomelilla ska upplevas som tryggt, attraktivt och klimatsmart. Därför genomförs satsningar på cykelvägar och gångstråk, det skapas förutsättningar för ett levande torg och förs in fler träd och andra växter i miljön.

Byggstart för sträckan Ullstorpsvägen-Gustavsgatan- Gustavs torg

Byggnationen av cykelbanan startar under vecka 36 med sträckan Ullstorpsvägen-Gustavsgatan- Gustavs torg. Framkomligheten på sträckan är begränsad under hösten. Det kommer finnas skyltning på plats om vad som gäller.

In- och utfarter till fastigheter hålls öppna med undantag för någon kortare tidsperiod. Berörda fastighetsägare kontaktas då direkt av entreprenören.

Läs mer om cykelbanan och vad som ska hända på tomelilla.se/centrumutveckling.