Nyheter

Byggstart för cykelbana

Under vecka 36 börjar arbetet med att bygga ny cykelbanan på sträckan Ullstorpsvägen-Gustavsgatan- Gustavs torg. Denna del av cykelbanan beräknas vara klar under vecka 42.

Cykelbanan är en del i utvecklingen av Tomelilla centrum och ska binda ihop södra delen av Tomelilla, centrum och stationen på ett trafiksäkert sätt.

  • Framkomligheten på sträckan är begränsad under hösten, välj gärna en annan väg. Det kommer finnas skyltning på plats om vad som gäller.
     
  • In- och utfarter till fastigheter hålls öppna med undantag för någon kortare tidsperiod. Berörda fastighetsägare kontaktas då direkt av entreprenören.

Läs mer om cykelbanan och centrumutvecklingen här.