Nyheter

Bro på gamla Malmövägen stängd för all trafik från och med 8 november

Bron som går över före detta järnvägen på gamla Malmövägen mellan Tryde och Tomelilla är avstängd för all trafik från och med 8 november. 

Utredningen av brons skick är nu klar och det har beslutats att bron ska rivas på grund av sitt dåliga skick.

Det kommer läggas en vägtrumma för djurpassage i den gamla järnvägslinjen. När den är lagd kommer det framöver bli en passage för gång- och cykeltrafik.

Arbetet beräknas vara klart under första kvartalet 2023. 
 

Under utredningen var bron öppen för gång- och cykeltrafik, men från och med 8 november är den avstängd för all trafik.