Nyheter

Bred provtagning på ett särskilt boende

Efter att flera fall av covid -19 bland personal och boende på särskilda boendet Valkyrian i centrala Tomelilla konstaterats, provtas nu alla.

-Tidigare har vi enbart haft något enstaka fall på våra särskilda boenden, säger Patrik Sikt, omsorgschef. Då har spridningen bromsats med en mer avgränsad smittspårning. Men när vi nu ser flera fall på Valkyrian, har medicinskt ansvarig sjuksköterska i samråd med Vårdhygien Skåne beslutat att låta provta samtliga boende och all personal.

I dagsläget är det ett fåtal som konstaterats ha covid -19. Tillsammans med kommunen har Förenade Care, som driver Valkyrian, sedan tidigare en planering och en beredskap för att hantera en situation där smitta tar sig in.

- Vår framgångsfaktor hittills har varit noggranna symtomkontroller, utbildning och kontinuerlig påminnelse om basala hygienrutiner i kombination med oannonserade hygienkontroller, säger Tina Persson, verksamhetschef på Förenande Care Valkyrian.

Boende och personal har erbjudits och redan fått en vaccinomgång mot covid -19. Omgång två påbörjas om någon vecka.

- En utmaning just nu är att vaccinerad personal och boende kan vara utan symtom och ändå bära på viruset, säger Tina Persson.

De prov som tas på personalen är snabbtester som ger ett resultat bara efter några timmar Uppvisar ett snabbtest covid -19, görs ett nytt mer grundligt test för att säkerställa svaret.

Nya tester kommer att genomföras varje vecka till dess att samtliga visar negativa provsvar.