Nyheter

Bra resultat i Tomelillas första Kommunkompass

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering som belyser hur väl kommunen fungerar som demokrati- och välfärdsaktör, samhällsbyggare och arbetsgivare. I sin första Kommunkompass når Tomelilla kommun ett mycket gott resultat där den största styrkan återfinns inom området som bland annat handlar om arbetsgivarattraktivitet.

 

Det är SKR (Sveriges kommuner och regioner) som genomför Kommunkompassen. Det är en gedigen oberoende utvärdering som äger rum under flera dagar där utvärderarna genomför en rad intervjuer och går igenom styrsystemet, webbplats och andra kommunikationskanaler. Det är kommunen själv som beställer och väljer att genomföra Kommunkompassen. Resultatrapporten är ett redskap för fortsatt kvalitetsarbete och resultatet är också en del i utmärkelsen ”Sveriges kvalitetskommun”.

Kommunkompassen mäter kommunens förmåga inom åtta olika områden:

  • samspel mellan förtroendevalda och medborgare
  • samhällsutveckling
  • styrning och kontroll
  • effektivitet
  • brukarens fokus
  • kvalitetsutveckling
  • arbetsliv
  • chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

SKR har arbetat med Kommunkompassen i nästan två decennier och genomfört närmare 240 utvärderingar i 140 unika kommuner. En del kommuner har genomfört flera kommunkompasser, men detta var alltså första gången för Tomelillas del. Utvärderingen ägde rum under början av november 2020 och nu är alltså analysen klar.

Verktyget har justerats flera gånger, senast detta ägde rum var 2019/2020. De åtta områdena delas ytterligare in i delområden som poängsätts. Maximalt antal poäng i Kommunkompassen är 800 poäng. Det högsta en kommun hittills uppnått i någon av versionerna är Helsingborg som 2017 uppnådde 668 poäng.

Det går att jämföra kommunernas resultat de olika versionerna emellan, men det mest kvalitetssäkrade är att jämföra resultaten från samma version av Kommunkompassen då exempelvis en del bedömningar fått annat fokus och viktats annorlunda.

Över medel

Tomelillas totala poäng är 497. Av de fem kommuner som hittills genomfört version 2020 av Kommunkompassen, är det enbart en kommun som fått bättre resultat (Varberg 504 p, har gjort tre kommunkompasser).

Tomelillas resultat ligger mycket över medel för de kommuner som gjort Kommunkompassen för första gången sedan 2016 (437p) och dessutom över medel för samtliga kommunkompasser som genomförts sedan 2016 (475p).

I en jämförelse område för område, ligger Tomelillas resultat över medelvärde eller runt vad gäller samtliga kommunresultat i 2020 års version. Inget delområde utmärker sig alltså som svagt. Resultatet vad gäller ”brukarens fokus”, ”chefs- och ledarskap samt medarbetarskap” och ”arbetsliv” hör till dem som hamnat över medelvärdet och där sticker det sistnämnda ut med hela tio poäng över medel.

- Det är kommunens starkaste område, säger Linda Nordberg, utvärderare SKR. Tomelillas strategiska arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare slår igenom i utvärderingen. Det är en mycket bra utgångspunkt för att kunna utföra allt förändringsarbete som sker i kommunen.

Det pågår sedan ett par år ett ambitiöst arbete med att skapa just de strukturer och förutsättningar som Tomelilla kommun behöver för att kunna leverera välfärdstjänster och annan service till invånare och företag på ett bra och effektivt sätt.

Resultatrapporten innehåller konkreta exempel där kommunen har sina styrkor, men också var det finns förbättringsområden.

- Det är just därför vi valt att genomgå den stora utvärdering som Kommunkompassen innebär, säger Britt-Marie Börjesson, kommundirektör. Kommunkompassen ger oss såväl möjligheten att få ett kvitto på att vi är på rätt väg, som en bedömning av vilka förbättringsområden vi har.

Vad händer nu med resultatet?

- Nu ska vi i kommunen identifiera vilket förbättringsarbete vi ska prioritera först och göra en plan för det, berättar Britt-Marie Börjesson. Sedan hoppas vi kunna genomföra en ny Kommunkompass igen under 2022.

Läs rapporten här.