Nyheter

Bra betyg till företagsklimatet i Tomelilla

Tomelilla hamnar över genomsnittet i Sverige när Svenskt Näringsliv presenterar sin årliga undersökning om det lokala företagsklimatet.

Ett första resultat i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet i de svenska kommunerna har presenterats. Tomelilla förbättrar sig inom nästan alla områden och det sammanfattande omdömet är bättre än tidigare år.

Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge betyg inom olika kategorier och sin upplevelse av hur det är att driva företag i kommunen.

– Det är positivt att den uppåtgående trenden håller i sig över tid. Att det finns en tät dialog mellan företag och kommun är viktigt för att utveckla Tomelilla tillsammans, säger Per-Martin Svensson (M) kommunstyrelsens ordförande.

I undersökningen har företag satt betyg inom områden som:

  • kontakter med kommuner
  • attityder till företagande
  • kommunens myndighetsutövning
  • information och dialog
  • förutsättningar för företagande
  • brottslighet mot företag

Utöver detta, lämnar de företag som svarat också ett samlat omdöme över företagsklimatet som helhet. Den delen väger tungt i den kommunranking som Svenskt Näringsliv presenterar senare under året. Företagen har också fått välja vilka områden som man tycker kommunen ska prioritera för att förbättra företagsklimatet. Där hamnar minskad brottslighet och ökad trygghet samt bättre dialog högst upp. Även kompetensförsörjning är en fråga företagen vill prioritera.

– Jag är glad att näringslivet är mer positiva till företagsklimatet. Jag är också tacksam över näringslivets engagemang och det arbete som görs med företagarföreningen och näringslivsrådet, säger Henrik Lundblad näringslivs- och exploateringschef.

Här kan du se alla frågor och hur företagen svarat: https://www.foretagsklimat.se/tomelilla/start

Själva rankingplaceringen släpps senare i år. Den siffra som anges nu på Svenskt Näringslivs hemsida är från 2022. I undersökningen ingår också kommunpolitiker som fått samma frågor om företagsklimatet som företagen.