Nyheter

Bengt Håbro, Variationer 20/1 -25/2

Bengt Håbro (född 1951), utbildad vid Gerlesborgsskolan samt Kungliga konsthögskolan i Stockholm 1979-84, har naturen som utgångspunkt och inspiration. Vatten som satts i rörelse. Ett lövs resa från knopp till krispigt höstlöv. Spår av sammanfall eller upplösning. Fenomen som dessa står modell för hans lövtunna skapelser, utskurna i aluminium, fritt svävandes i rummet. Håbro började sitt konstnärliga värv som målare. Idag har färg och form lämnat duken och antagit tredimensionella former i rummet.

”Mitt konstnärskap handlar om att visuellt översätta de upplevelser och känslor naturen ger mig. Under många år som målare har jag framför allt intresserat mig för form och volym. På senare tid har rörelse och rumslighet fått en allt större betydelse och mina bilder har förflyttat sig ut i rummet i form av fritt hängande objekt och mobiler.”