Nyheter

Behöver ditt företag stöd just nu?

Flera företag i kommunen påverkas som en följd av coronavirusets spridning. Tomelilla kommun vill underlätta för näringslivet och har därför vidtagit en rad åtgärder för att stötta.

  • Det finns möjlighet att som företag få förlängd betalningstid på kommunens fakturor.
  • Vi erbjuder oss att korta ner våra betalningstider till leverantörer.
  • Vi beviljar anstånd på inbetalning av hyra i de kommunala lokalerna.
  • Vi förlänger, där behov finns, tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden, utom i akuta eller särskilt allvarliga ärenden.
  • Vi skjuter på tillsynsbesök som kommunen utför och som inte är akuta eller av särskilt allvarlig karaktär.
  • Vi prioriterar, inom vårt ansvarsområde, verksamhetskritiska tillståndsärenden. 

Om ditt företag behöver stöd enligt ovan, kontakta vårt kontaktcenter Tomelilla direkt.

Vi vill gärna att du lämnar följande uppgifter, så ha dem gärna redo vid kontakt:

  • Kontaktuppgifter: namn, telefonnummer och e-post
  • Kundnummer
  • Fakturanummer
  • Person- /Organisationsnummer

Kontakt
Telefon: 0417-180 00
E-post: kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se