Nyheter

Bästa totalomdömet om företagsklimatet på elva år

Ett första resultat i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet i de svenska kommunerna, är presenterat.

Det samlade omdömet från de nära hundra Tomelillaföretagarna är det bästa sedan 2009 och hamnar något över genomsnittet i Sverige.

- Det är ett bra resultat, men vi är väl medvetna om att det är en resa kvar för att nå än högre, säger kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson, (M). 

I undersökningen har företag satt betyg inom områden som:

  • kontakter med kommuner
  • attityder till företagande
  • kommunens myndighetsutövning
  • information/dialog
  • förutsättningar för företagande
  • brottslighet mot företag

Utöver detta, lämnar alltså de företag som svarat också ett samlat omdöme över företagsklimatet som helhet. Den delen väger tungt i den kommunranking som Svenskt Näringsliv presenterar senare under året.

När det gäller området kommunens myndighetsutövning, har företagen fått frågor om service och bemötande, kommunens upphandling, konkurrens från kommunen och förståelse för verksamheten. Här har samtliga betyg gått upp sedan föregående år. Samtliga ligger också över riksgenomsnittet, sånär som på ”service och bemötande” där företagarna ger kommunen 3,20 att jämföra med rikets 3,21.

- Att bygga det bästa företagsklimatet, behöver kommun och näringsliv göra i dialog och tillsammans, menar näringslivschef Henrik Lundblad.

Resultatet kommer just företag och kommun gå igenom tillsammans vid kommande möte.

Resultatet finns att hitta här:

https://www.foretagsklimat.se/tomelilla/start

Observera att själva rankingsiffran inte kommit ännu, den siffra som anges på sidan är från 2020.

I undersökningen ingår också kommunpolitiker som fått samma frågor om företagsklimatet som företagen.