Nyheter

Bästa resultatet i trygghetsundersökning sedan 2015

Totalresultatet från 2021 års trygghetsundersökning visar en markant förbättring av hur Tomelilla kommuns invånare upplever tryggheten där de bor. Det är det bästa resultatet sedan 2015.

Det är Polisen som ligger bakom den årliga trygghetsundersökningen i ett samarbete med kommunerna. Deltagarna svarar på frågor kring en rad olika områden, exempelvis om man utsatts för brott, känner otrygghet och upplever störningar där man bor. Resultatet blir ett index där ju lägre siffra, ju bättre (gradering 1-6).

2020 var Tomelillas totala resultatindex 2,09. Årets resultat hamnar på 1,78 och är det bästa på fem år.

- Det är såklart glädjande att se den positiva trenden, säger kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson, (M). Kommun och polis arbetar väldigt väl tillsammans vad gäller trygghetsfrågor och det är något vi måste fortsätta med.

Total fick 900 invånare enkäten. Av dessa svarade drygt 62%. Dessa utskick fördelades mellan tre geografiska områden: 

  • Tomelilla central tätort,
  • Tomelilla övrig tätort
  • Brösarp, Onslunda, Lunnarp samt övriga byar.

I alla geografiska områden är årets resultat bättre än förra. Likt tidigare är det dock centrala Tomelilla tätort som upplevs mest otryggt av de tre. Att vara utomhus ensam om sena kvällar är ett något som de som svarat anger som otryggt i hela Tomelilla tätort, även om man kan se en liten förbättring. I byarna upplevs problemet inte lika stort.

Utöver olika samarbeten med polisen, fortsätter kommunen att satsa på att miljön i centrala Tomelilla ska bli mer attraktivt.

Färre utsatta för brott

Resultatet för hur många som uppger att de blivit utsatta för brott har minskat ordentligt - från index 1,0 till 0,5. Oron för att utsättas för olika brott såsom inbrott i bostad och förråd, misshandel eller bli överfallen, har också minskat.

Bilar som kör för fort, uppges som den största störningen i byarna, medan det i tätorten tillkommer bekymmer med buskörning på moped eller ungdomsgäng som stör.

- Vi behöver fortsätta att jobba aktivt med hastighets- och nykterhetskontroller, beteendeövervakning och information för att bilisterna ska sänka hastigheten, säger kommunpolis Per Hansson.

Trygghetsvandringar är en metod kommunen och polisen arbetat tillsammans med i flera år. Syftet är att med hjälp av boende få fram vilka platser som anses otrygga och därefter kunna vidta konkreta åtgärder såsom bättre belysning eller fler papperskorgar.

Samarbete kring barn och unga

Polis och kommunens fältsekreterare jobbar också tillsammans riktat till ungdomar i skolan och på fritiden.

Ett samarbetsprojekt som fallit väl ut är Youngster. Det vänder sig främst till unga där det finns en oro. Hemmet får ett oanmält besök av polis och fältsekreterare.

- Dessa besök har varit väldigt uppskattade, berättar Per Hansson.

Polisen driver också projektet ”alla har rätt till en polis” under hösten och vintern. Detta projekt innebär att Tomelillas områdespoliser och kommunpolis besöker alla klasser i grundskolan.