Nyheter

Bästa Biennalen 2019

Bästa Bienallen 2019 pågår under perioden 19 oktober till 3 november. Bästa Biennalen är en regional satsning på barns och ungas möte med samtida konst. Biennalen arbetar för det tillgängliga och inkluderande konstrummet för alla åldrar och synliggör professionell konst för barn och unga genom att samordna en återkommande regional konstbiennal vartannat år. Bästa Biennalens konstbiennal har funnits sedan 2013 och äger rum under höstlovet runt om i Skåne.

Arrangemang på Tomelilla Konsthall 

Under perioden 19 oktober till 3 november visas utställningen Medan allting pågår av Camilla Caster.  Läs mer om utställningen.

Tröst eller obehag - En workshop om alltings tvetydighet
Skapa en installation med bortslängda föremål tillsammans med konstnären Birgitta Godlund. I det mest bekanta finns ofta både något skrämmande och något tröstande. Hur kan vi få dessa bortslängda föremål att skapa tröst istället för obehag? Vad är det som gör att vi upplever något som skrämmande och obehagligt eller tröstfullt?

Workshopen inleds med en visning av Camilla Casters utställning medan allting pågår, där Camilla Caster med ganska små medel lyckas få saker och ting från vardagen att te sig främmande och kanske lite skrämmande, men som tur är kan man också hitta en hel del tröst i hennes installationer.

Tid: 29 oktober 13.00 -15.00
Målgrupp: 7 år och uppåt.
Plats: Tomelilla konsthall 
Fri entré

Konstbiennalens innehåll produceras av olika deltagare såsom konstinstitutioner, aktörer från det fria kulturlivet samt kommuner tillsammans med konstnärer. Bästa Biennalen arbetar året runt med utvecklingsarbete, fortbildning, nätverkande och samverkan främst i Skåne men även på nationell och internationell nivå.

Bästa Biennalen finansieras av Region Skåne, Kulturrådet och Ystads kommun med huvudkontor på Ystads konstmuseum

Läs mer om Bästa Biennalen