Nyheter

Avstängning av bro på gamla Malmövägen

Bron som går över före detta järnvägen på gamla Malmövägen mellan Tryde och Tomelilla är i dåligt skick.

Bron är avstängd för fordonstrafik på obestämd tid.

Den klarar dock gång- och cykeltrafik.

Utredning pågår hur problemet ska åtgärdas.