Nyheter

Artist in Residence: Magdalena Kleszyńska

Årets mottagare av Sten Malmquists stipendium är den polska konstnären Magdalena Kleszyńska. Under perioden 3 april-14 maj kommer hon att bo och verka i Tomelilla.

Årets mottagare av Sten Malmquists stipendium är den polska konstnären Magdalena Kleszyńska. Under perioden 3 april-14 maj kommer hon att bo och verka i Tomelilla. I sitt konstnärskap undersöker Magdalena Kleszyńska föremål som har en koppling till det förflutna. Genom att synliggöra våra rötter sätter hon samtidens människor i dialog med människor som en gång levat. Magdalena Kleszyńska plan för sin vistelse i Tomelilla innefattar ett avstamp i den lokala historien. Det sker genom studiebesök i lokala samlingar och arkiv. Genom att använda sig av en konstnärlig undersökande metod möjliggörs nya tolkningar av bygdens historia och stor interaktion med Tomelillas medborgare är att vänta då historiska föremål väcker intresse.

Magdalena Kleszyńska kommer också att upprätta en ateljé i Tomelilla till vilken allmänheten bjuds in att presentera sina viktigaste vardagsföremål och delge anekdoter kring dem.

Kleszyńska kommer även att involvera kommuninvånarna i sitt arbete i ett antal workshopar. Det blir bland annat fritt broderi, vävning och kollage. Hela projektet, hennes eget grävande arbete och Tomelillas medborgares bidrag, kommer sedan att sammanställas och presenteras i en utställning i Tomelilla under sommaren.

Invigning av Artist in Residence 2023

När: Tisdag 11 april kl. 16.30
Var: I konsthallen

  • Vi presenterar årets stipendiat, den polska konstnären Magdalena Kleszyńska, som berättar om sitt konstnärskap och projekt i Tomelilla.
  • Bitte Müller-Hansen, ordförande i kultur - och fritidsnämnden, delar ut Sten Malmquists stipendium till Magdalena Kleszyńska.
  • Vi går gemensamt till Sten Malmquists föräldragrav för kransnedläggning.

Välkommen att träffa Magdalena på Kulturhuset

I ett andra skede kommer Magdalena Kleszyńska att upprätta en ateljé i Tomelilla till vilken allmänheten bjuds in att presentera sina viktigaste vardagsföremål och delge anekdoter kring dem.

Du är varmt välkommen att komma till Kulturhuset med ditt föremål och träffa Magdalena. Hon har sin mottagning öppen:
Onsdag 12 april kl. 10-13 samt 17-20
Torsdag 13 april kl. 10-14

Tisdag 18 april kl. 10-13 samt 19-20
Torsdag 20 april kl. 10-14

Om du inte har möjlighet att komma till Kulturhuset kan du ändå delta! Det gör du genom att berätta om ditt föremål via följande enkät.

Artist talk

Torsdag 27 april, kl. 18-19 i konsthallen 
Magdalena berättar om sitt konstnärskap och sina projekt i Tomelilla.

Om Sten Malmquists stipendium

År 2017 inrättades Sten Malmquists stipendium för Artist in Residence i Tomelilla, med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin bortgång 2015.

Stipendiet syftar till att skapa möjligheter för konstnärer att arbeta på och utifrån platsen Tomelilla under sex veckor. Genom att erbjuda konstnärer möjlighet att arbeta på orten skapas interaktion mellan det lokala och det internationella konstlivet. Denna interaktion bidrar till utvecklingen av konstlivet i Sydöstra Skåne och medför ett rikare konst- och kulturliv i regionen. Stipendiet delas ut vartannat år med start år 2019.