Nyheter

Arbete på Karlsborgsområdet

20190903
Gång- och cykelvägen på Karlsborgsområdet kommer vara avstängd från den 6 september och cirka en vecka framåt. Avstängningen är nödvändig för fortsatt utbyggnad av gator, vatten och avlopp i området. 

Gång- och cykeltrafik hänvisar vi till befintliga cykelvägar öster om Ystadvägen.

20190627

I början av augusti till november 2019 kommer man bygga gator med vatten och avlopp till de nya tomterna på Karlsborg.
Arbetena startar i norr vid Oscarsgatans nuvarande slut.

Mer information om vad som händer i kommunen finner ni under Aktuella projekt.