Nyheter

Anslag: Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-20 (omedelbar justering)

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-20

Paragrafer

§§ 25-26

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-21

Datum då anslaget tas ned

2019-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar