Nyheter

Anslag: Vård och omsorgsnämnden 2019-04-25

Organ

Vård och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-25

Paragrafer

§§ 28-42

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-30

Datum då anslaget tas ned

2019-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar genom Mary Nilsson