Nyheter

Anslag: Valnämnden 2021-09-09

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-09

Paragrafer

§§ 6-10

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-16

Datum då anslaget tas ned

2021-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar