Nyheter

Anslag: Revisorerna 2019-05-22

Organ

Revisorerna

Sammanträdesdatum

2019-05-22

Paragrafer

§§ 36-40

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-05

Datum då anslaget tas ned

2019-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar