Nyheter

Anslag: Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-14

Organ

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-10-14

Paragrafer

§§ 45-51

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-18

Datum då anslaget tas ned

2021-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar