Nyheter

Anslag: Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-09-16

Organ

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-09-16

Paragrafer

§§ 37-44

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-20

Datum då anslaget tas ned

2021-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar