Nyheter

Anslag: Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-11-12

Organ

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-12

Paragrafer

§§ 61-66

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-18

Datum då anslaget tas ned

2020-12-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar