Nyheter

Anslag: Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-09-10

Organ

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-10

Paragrafer

§§ 40-49

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-16

Datum då anslaget tas ned

2020-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar