Nyheter

Anslag: Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-05-14

Organ

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-14

Paragrafer

§§ 27-30

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-19

Datum då anslaget tas ned

2020-06-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar