Nyheter

Anslag: Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-03-12

Organ

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-03-12

Paragrafer

§§ 18-26

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-24

Datum då anslaget tas ned

2020-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar