Nyheter

Anslag: Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-01-16

Organ

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-16

Paragrafer

§§ 1-10

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-23

Datum då anslaget tas ned

2020-02-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar genom Mary Nilsson