Nyheter

Anslag: Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-09-12

Organ

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Paragrafer

§§ 52-60

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-24

Datum då anslaget tas ned

2019-10-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar