Nyheter

Anslag: Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-05-09

Organ

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-09

Paragrafer

§ 38

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-16

Datum då anslaget tas ned

2019-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar genom Mary Nilsson