Nyheter

Anslag: Vård och omsorgsnämnden 2020-06-25

Organ

Vård och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-25

Paragrafer

§§ 52-54

Datum då anslaget sätts upp

2020-07-02

Datum då anslaget tas ned

2020-07-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar