Nyheter

Anslag: Vård och omsorgsnämnden 2020-02-27

Organ

Vård och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-27

Paragrafer

§§ 17-25

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-09

Datum då anslaget tas ned

2020-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar