Nyheter

Anslag: Vård och omsorgsnämnden 2020-01-30

Organ

Vård och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-30

Paragrafer

§§ 1-16

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-06

Datum då anslaget tas ned

2020-03-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar