Nyheter

Anslag: Vård och omsorgsnämnden 2019-09-26

Organ

Vård och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-26

Paragrafer

§§ 63-71

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-30

Datum då anslaget tas ned

2019-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar