Nyheter

Anslag: Vård och omsorgsnämnden 2019-08-29

Organ

Vård och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Paragrafer

§§ 52-62

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-05

Datum då anslaget tas ned

2019-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar