Nyheter

Anslag: Styrelsemöte Österlen VA AB 2020-08-20

Organ

Styrelsemöte Österlen VA AB

Sammanträdesdatum

2020-08-20

Paragraf

§§ 11-17

Datum då anslaget sätts upp

2020-08-28

Datum då anslaget tas ned

2020-09-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Martin Wassenius