Nyheter

Anslag: Bolagsstämma Österlen VA AB 2020-06-25

Organ

Bolagsstämma Österlen VA AB

Sammanträdesdatum

2020-06-25

Paragraf

§§ 1-11

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-25

Datum då anslaget tas ned

2020-07-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander genom Mary Nilsson