Nyheter

Anslag: VA-bolagets interimsstyrelse 2020-01-31

Organ

VA-bolagets interimsstyrelse

Sammanträdesdatum

2020-01-31

Paragraf

§§ 13-17

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-11

Datum då anslaget tas ned

2020-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander genom Mary Nilsson