Nyheter

Anslag: Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 2021-10-14

Organ

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2021-10-14

Paragrafer

§§ 44-47

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-20

Datum då anslaget tas ned

2021-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Therese Stendahl