Nyheter

Anslag: Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 2021-09-16

Organ

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2021-09-16

Paragrafer

§§ 38-43

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-22

Datum då anslaget tas ned

2021-10-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Therese Stendahl