Nyheter

Anslag: Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 2019-10-10

Organ

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2019-10-10

Paragrafer

§§ 45-49

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-18

Datum då anslaget tas ned

2019-11-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Anna Silver genom Mary Nilsson