Nyheter

Anslag: Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 2019-08-15

Organ

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2019-08-15

Paragrafer

§§ 41-44

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-19

Datum då anslaget tas ned

2019-09-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Anna Silver genom Olof Hammar