Nyheter

Anslag: Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 2019-05-16

Organ

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2019-05-16

Paragrafer

§§ 30-33

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-24

Datum då anslaget tas ned

2019-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Johan Linander genom Mary Nilsson