Nyheter

Anslag: Tomelilla Industri AB 2019-10-24

Organ

Tomelilla Industri AB

Sammanträdesdatum

2019-10-24

Protokoll 5

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-05

Datum då anslaget tas ned

2019-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Patrik Månehall