Nyheter

Anslag: Österlenhem AB 2019-05-20

Organ

Österlenhem AB

Sammanträdesdatum

2019-05-20

Paragraf

§§ 1-12

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-04

Datum då anslaget tas ned

2019-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Mary Nilsson