Nyheter

Anslag: Sydöstra Skånes Räddningstjänst 2019-12-12

Organ

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

Sammanträdesdatum

2019-12-12

Paragraf

§§ 58-59

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-23

Datum då anslaget tas ned

2020-01¨-16

Förvaringsplats för protokollet

Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad

Anslaget av

Patrik Månehall