Nyheter

Anslag: Sydöstra Skånes Räddningstjänst medlemskommuner 2019-10-01

Organ

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

Sammanträdesdatum

2019-09-23

Paragraf

§§ 10-14

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-24

Datum då anslaget tas ned

2019-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad

Anslaget av

Patrik Månehall